การกำหนดเว็บเพจหน้าแรกกำหนดเว็บเพจหน้าแรก (Home page)

คุณสามารถ "กำหนดเว็บเพจหน้าแรก" โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic

2. คลิกที่เครื่องมือ "เลือกเว็บเพจหน้าแรก"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ไอคอนกำหนดเพจหน้าแรก

3. คุณจะพบว่าจะมีการเลือก เว็บเพจ และ URL ของเว็บเพจหน้าแรกปัจจุบัน ไว้แล้ว

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก


 

การกำหนดเว็บเพจหน้าแรก

ที่หน้า Webeditor สามารถค้นหาชื่อเว็บเพจ ที่ต้องการกำหนดให้เป็นเว็บเพจหน้าแรก โดย

1.ป้อนชื่อเว็บเพจที่ต้องการค้นหา


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก


 

2. คลิก "ค้นหา/Search"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก3. เมื่อพบเพจที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชื่อเพจ เพื่อกำหนดเพจเป็นหน้าแรก (home page)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก4.ระบบจะแจ้งว่า ได้ทำการ บันทึกกำหนดหน้าเว็บเพจอื่นเป็นหน้าแรกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม "Close"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก


5. คลิกที่ URL เพื่อตรวจสอบหน้าเว็บเพจที่กำหนด
 


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรกตัวอย่างหน้าเพจที่กำหนดเว็บเพจหน้าแรก


คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - กำหนดเพจหน้าแรก


เพจที่เกี่ยวข้อง