ข้อความด้านล่างของเว็บไซต์ข้อความด้านล่างของเว็บไซต์

สามารถทำการ "แก้ไขข้อความด้านล่างของเว็บไซต์" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

ข้อความด้านล่างของเว็บไซต์

  1. Login เข้าใช้งาน Webedit ด้วย Username และ Password ที่ทาง Ecomsiam ได้จัดส่งให้
  2. คลิกที่เครื่องมือ "Footer"
  3. เลือก Check box หัวข้อที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์
  4. แก้ไขข้อความตามหัวข้อที่เลือกไว้
  5. คลิก "Update"

หมายเหตุ : กรณีจัดทำเว็บไซต์ 2 ภาษา จะมีชุดข้อมูลของ Language 2 เพิ่มขึ้นมา โดยข้อมูลในส่วนของ Language 1 และ Language 2 จะแยกออกจากกัน  สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามวิธีการข้างต้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ข้อความด้านล่างของเว็บไซต์

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ข้อความด้านล่างของเว็บไซต์

เพจที่เกี่ยวข้อง