สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ (Header Image Slide)สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ (Header Image Slide)

คุณสามารถ "สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์" โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
 2. คลิกที่เครื่องมือ "Header & Slide"
 3. คลิกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์"  
 4. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งาน  (สามารถสร้างภาพสไลด์ได้สูงสุดจำนวน 10 ภาพ)
  ***รูปภาพควรมีขนาดความกว้างและความสูงเท่ากันทุกรูป
 5. คลิก "Upload slide image/Save" 
 6. ตรวจสอบรูปภาพ และคลิก "ดำเนินการต่อ"
 7. กำหนด Link ให้กับรูปภาพ (แนะนำให้ Link ไปที่หน้า Home)
 8. คลิก "Update/Save link"
 9. คลิก "ดำเนินการต่อ"
 10. กำหนดรูปแบบสไลด์ ซึ่งจะประกอบด้วย
  • Slide effect slide in : การแสดงเมื่อภาพสไลด์เลื่อนเข้า
  • Slide effect slide out : การแสดงเมื่อภาพสไลด์เลื่อนออก
  • Speed : กำหนดความเร็วในการเปลี่ยนภาพของสไลด์
  • Show dots navigation : กำหนดให้แสดงปุ่ม สำหรับนำทางไปยังรูปสไลด์อื่นๆ
 11. คลิก "Create Slide"

ตัวอย่างการสร้างภาพสไลด์

1. ทำการสร้างภาพสไลด์โดยคลิกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์

2. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งาน  และคลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์3. เมื่อทำการอับโหลดรูปภาพครบตามต้องการแล้ว คลิก "Upload slide image/Save" (สามารถสร้างภาพสไลด์ได้สูงสุดจำนวน 10 ภาพ)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์

 

4. ตรวจสอบรูปภาพ และคลิก "ดำเนินการต่อ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์5. กำหนด Link ให้กับรูปภาพ (แนะนำให้ Link ไปที่หน้า Home)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์

6. คลิก "Update/Save link" และคลิก "ดำเนินการต่อ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์7.กำหนดรูปแบบสไลด์ ซึ่งจะประกอบด้วย

 • Slide effect slide in (กำหนดรูปแบบแสดงรูปสไลด์)
 • Slide effect slide out (กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนรูปภาพสไลด์)
 • Speed (กำหนดความเร็วของสไลด์)
 • Show dots navigation (กำหนดให้แสดงปุ่ม สำหรับนำทางไปยังรูปสไลด์อื่นๆ)

8. คลิก "Create slide"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์
(Header Image Slide)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สร้างภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์

เพจที่เกี่ยวข้อง