สร้างและแก้ไขเว็บเพจ (web page)

แนะนำการใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูป- NineNic ประกอบด้วยเตัวเลือกในสร้างและแก้ไขเว็บเพจ ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ


 

เว็บเพจข้อความและรูปภาพ
 

แนะนำการใช้งาน Webeditor