คำถามที่ถามบ่อย (Faq)คำถามที่ถามบ่อย (Faq)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "สร้างเพจคำถามที่ถามบ่อย"  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

ฟอร์มติดต่อกลับ

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
 2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
 3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "คำถามที่ถามบ่อย (Faq)" 
 4. กำหนดชื่อเว็บเพจ
 5. คลิก "Add page"
 6. เข้าสู่หน้าจอ ออกแบบเว็บเพจ "คำถามที่ถามบ่อย (Faq)"  ประกอบไปด้วย
  • ข้อความเริ่มต้น / Title message
  • คำถาม-คำตอบ
 7. คลิก "Save"

การแก้ไขข้อความเริ่มต้น

เมื่อทำการ Add page คำถามที่ถามบ่อย(Faq) เรียบร้อยแล้ว สามารแก้ไขรายละเอียดได้โดย

1. คลิกที่ "ข้อความเริ่มต้น"  เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
2. แก้ไขข้อความสำหรับแสดงบนเว็บไซต์ สามารถตกแต่งข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

3. คลิก "Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ข้อความเริ่มต้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อยการเพิ่มคำถาม - คำตอบ

สามารถ "เพิ่มคำถาม" ได้โดย

1. คลิก "เพิ่มคำถาม / Add FAQ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

2. จะมี Pop up สำหรับกรอกคำถามและคำตอบขึ้นมา กรอกคำถามในช่อง "Question : คำถาม " และคำตอบในช่อง "Answer : คำตอบ"
(สามารถตกแต่งข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

3. คลิก"Add"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อยการแก้ไขคำถาม - คำตอบ

สามารถ "แก้ไขคำถาม-คำตอบ" ได้โดย

1. คลิกไปที่คำถาม-คำตอบที่ต้องการแก้ไข

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

2. ทำการแก้ไขข้อมูลตามต้องการและคลิก "Update"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อยการย้ายลำดับคำถาม - คำตอบ

สามารถ "ย้ายลำดับคำถาม-คำตอบ" ได้โดย

1. คลิกไปที่คำถาม-คำตอบที่ต้องการแก้ไข (ตามตัวอย่างต้องการย้ายคำถามจากลำดับที่ 3 ไปลำดับที่2)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

2. ทำการเลือกลำดับที่ต้องการแสดงข้อมูลข้อมูลตามต้องการ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

3. คลิก "Update"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

ตรวจสอบการแสดงลำดับของคำถาม (ตามตัวอย่าง ย้ายคำถามจากลำดับที่ 3 ไปลำดับที่ 2 เรียบร้อยแล้ว)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อยการลบคำถาม - คำตอบ

สามารถ "ลบคำถาม-คำตอบ" ได้โดย

1. คลิกไปที่คำถาม-คำตอบที่ต้องการลบ และคลิก "Delete"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

2. คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการลบ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - คำถามที่ถามบ่อย

เพจที่เกี่ยวข้อง