ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า (Order Form)ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า (Order form)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "สร้างฟอร์มสั่งซื้อสินค้า"  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

 1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
 2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
 3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ฟอร์มการสั่งซื้อ (Order Form)" 
 4. กำหนดชื่อเว็บเพจ
 5. คลิก "Add page"
 6. เข้าสู่หน้าจอ ออกแบบเว็บเพจ "แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า (Order form)"  ประกอบไปด้วย
  • กำหนดอีเมล์ผู้ดูแล
  • ข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม
  • กำหนดรูปแบบการแสดงสินค้า แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รายการสินค้าจากหน้าเว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้า, จัดทำรายการสินค้าที่ต้องการแสดงในฟอร์มสั่งซื้อ
  • กำหนดการกรอกข้อมูลของผู้กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ
  • ข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม
 7. คลิก "Save"

ตัวอย่างการเพิ่มเพจ ฟอร์มการสั่งซื้อ (Order form)

1. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
2. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ฟอร์มการสั่งซื้อ (Order Form)" 
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

3. กำหนดชื่อเว็บเพจ
4. คลิก "Add page"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้าการกำหนดอีเมล์ผู้ดูแล

ในหน้า Order นี้จะเป็นแบบฟอร์มให้ผู้กรอกเลือกสินค้าแล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ นี้จะถูกส่ง E-mail กลับมาหาเรา ตาม E-mail ที่ได้กำหนดไว้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

การแก้ไขข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม

1. ใส่ข้อความลงในช่อง "ข้อความทักทายผู้กรอกฟอร์ม"  และ คลิก "Save"
สามารถตกแต่งข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ โดยข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์มจะปรากฏในหน้าเว็บเพจจริง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้าการกำหนดรูปแบบรายการแสดงสินค้า
แบบเลือกรายการสินค้าจากหน้าเว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้า

จะเป็นการนำชื่อสินค้าและราคาที่เราได้ใส่ไปในการออกแบบหน้า "เว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้า" ทั้งหมดมาแสดงให้ผู้กรอกได้เลือก

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

การกำหนดรูปแบบรายการแสดงสินค้า
แบบสร้างรายการสินค้าที่ต้องการแสดงในฟอร์มสั่งซื้อ

สามารถสร้างรายการสินค้าและราคาที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจได้เอง โดย

1. เลือก "สร้างรายการสินค้าสำหรับแสดงในใบสั่งซื้อ/Create product items for order form."

2. คลิก "Add/Edit List"  

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

3. ระบุชื่อ "สินค้า""ราคา" และ คลิก "Add"

นอกจากชื่อสินค้าและราคาแล้ว จะเห็นว่าจะมีลำดับที่ให้เลือกได้ด้วย ซึ่งลำดับที่นี้จะเป็นตัวเลือกสำหรับเรียงลำดับรายการที่แสดงใน Drop down list ซึ่งเราสามารถเลือกลำดับได้ทั้งในตอนเพิ่มและแก้ไขรายการสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

4. เมื่อสร้างรายการสินค้าครบแล้ว คลิก "Close"
หมายเหตุ : สามารถคลิก "Edit" เพื่อแก้ไข ข้อมูลหรือลำดับ ของสินค้าได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้ากำหนดการกรอกข้อมูลของผู้กรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อ

กำหนดข้อมูลที่ต้องการให้ผู้สั่งซื้อกรอกบนหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์, กำหนดข้อความที่แสดงบนเว็บไซต์ และ กำหนดให้ผู้สั่งซื้อกรอกแบบฟอร์มในหัวข้อนั้นๆ ได้
หมายเหตุ : ข้อความสีน้ำเงินสามารถแก้ไขข้อความได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้าตัวอย่างการแก้ไขข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม

1. ใส่ข้อความลงในช่อง "ข้อความขอบคุณผู้กรอกฟอร์ม"  และ คลิก "Save"
สามารถตกแต่งข้อความและรูปภาพได้ตามต้องการ โดยข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์มจะปรากฏในหน้าเว็บเพจจริงหลังจากคลิกส่งฟอร์มแล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ

1. คลิก "Backgroung image for web"
2. คลิก "เลือกไฟล์" และทำการเลือกรูปภาพ และคลิก "เปิด"
3. คลิก "Upload/Save" จะมี Popup ขึ้นมาให้คลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

ตัวอย่างหน้าเว็บเพจ การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า

เพจที่เกี่ยวข้อง