เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ (Link to Other Web)เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ (Link to Other Web)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ (Link to Other Web)โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

ฟอร์มติดต่อกลับ

 
  1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
  2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
  3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ (Link to Other Web)" 
  4. กำหนดชื่อเว็บเพจ
  5. คลิก "Add page"


ตัวอย่างการเพิ่มเพจ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (Link to Other Web)

1. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
2. เลือกชนิดของเว็บเพจ "เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ (Link to Other Web)" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

3. กำหนดชื่อเว็บเพจ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

4. คลิก "Add page"

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Webการใส่ข้อความเริ่มต้น

1. คลิ๊ก "ํYour Title"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

2. ใส่ ข้อความ จากนั้นคลิ๊ก "save "

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Webการ Add Link 

1.คลิ๊ก "Add New Link" เพื่อกำหนดว่าจะ Link ไปที่ใด

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

2. ป้อน ชื่อ - คำ อธิบายเว็บไซต์ และสามารถ กำหนดสีพื้นหลังของเมนูได้

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

3.คลิ๊ก "Link URL" และใส่ URL Link 

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

4.คลิ๊ก "Add"

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Webตัวอย่างการ Add Link 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Webการใส่ สีพื้นหลังข้อความ Link (Link background color)

1. คลิ๊ก "Link background color"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

2. กำหนดสีที่ต้องการ จากนั้น คลิ๊ก Save
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Webตัวอย่างการสร้างเพจ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น/Link to Web

เพจที่เกี่ยวข้อง