ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us)ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us form)

เพจข้อความและรูปภาพ เพจแคตาล็อกสินค้า ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า ฟอร์มติดต่อกลับ ฟอร์มสอบถามข้อมูล เพจคำถามที่ถามบ่อย เพจรวมลิงค์เชื่อมโยง เพจสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

คุณสามารถ "สร้างเพจฟอร์มติดต่อกลับ" ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

ฟอร์มติดต่อกลับ

 1. Login เข้าใช้งาน Webedit ด้วย Username และ Password ที่ทาง Ecomsiam ได้จัดส่งให้
 2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
 3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us form)" 
 4. กำหนดชื่อเว็บเพจ
 5. คลิก "Add page"
 6. เข้าสู่หน้าจอ ออกแบบเว็บเพจ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us form)"  ประกอบไปด้วย
  • กำหนดอีเมล์ผู้ดูแล
  • ข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม
  • กำหนดการกรอกข้อมูล
  • ข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม
 7. คลิก "Save"

ตัวอย่างการเพิ่มเพจ ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us form)

1. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
2. เลือกชนิดของเว็บเพจ "ฟอร์มติดต่อกลับ (Contact us form)" 
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

3. กำหนดชื่อเว็บเพจ
4. คลิก "Add page"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจ

เมื่อทำการเพิ่มเว็บเพจเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจ ได้โดย

1. คลิก "Set page name" เพื่อกำหนดชื่อเว็บเพจ 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

2. กำหนดชื่อเว็บเพจใหม่ที่ต้องการ และ คลิก "Update" หรือหากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจ คลิก "Cancel"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง SEO Page name

SEO Page name คือ Keyword สำหรับการค้นหาใน Google โดยจะแสดงบน Link ของเว็บไซต์ ต่อจากชื่อโดเมน เช่น  https://www.help.ninenic.net/เว็บเพจ-contact-us-form โดยเริ่มต้นระบบจะกำหนดให้ป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเว็บเพจ สามารถทำการเปลี่ยนแปลง SEO Page name ได้โดย

1. คลิก "SEO page name" เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

2. กำหนดชื่อ SEO Page name ที่ต้องการ และ คลิก "Update" หรือหากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บเพจ คลิก "Cancel"
3. คลิก "Close"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับการกำหนดอีเมล์ผู้ดูแล

ฟอร์มติดต่อกลับนี้สามารถเลือกใส่อีเมล์ผู้ดูแลได้ถึง 3 E-mail เพื่อให้ผู้กรอกสามารถเลือกติดต่อกับแผนกหรือคนที่ผู้กรอกฟอร์มต้องการได้

สามารถกำหนดอีเมล์ผู้ดูแลได้โดย
1. กำหนดชื่อผู้ที่รับผิดชอบ ส่วนนี้จะแสดงบนเว็บจริงเพื่อให้ผู้กรอกสามารถเลือกชื่อได้ (ในกรณีที่ไม่ใส่ชื่อผู้รับผิดชอบ จะแสดง E-mail แทนชื่อผู้รับผิดชอบ)
2. กำหนด E-mail ผู้รับผิดชอบ  เมื่อผู้กรอกเลือกชื่อผู้รับผิดชอบแล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ E-mail ตามที่ได้กำหนดไว้
หมายเหตุ : ข้อความสีน้ำเงินสามารถแก้ไขข้อความได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ กำหนดอีเมล์ผู้ดูแล

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับการแก้ไขข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม

1. ระบุข้อความลงในช่อง "ข้อความทักทายผู้กรอกฟอร์ม" เพื่อเป็นข้อความเทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม ซึ่งจะปรากฏในหน้าเว็บเพจจริง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถตกแต่งข้อความได้ตามต้องการ เช่น รูปแบบตัวอักษร สีตัวอักษร เป็นต้น 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

 สามารถแทรกรูปภาพในช่องข้อความทักทาย ได้โดย
1.1 คลิก "รูปภาพ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.2 คลิก "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.3 คลิก "เลือกไฟล์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.4 เลือกรูปภาพที่ต้องการและ คลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.5 คลิก "อัพโหลดไฟล์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.6 เลือกรูปภาพที่กล่องด้านซ้ายมือ และ คลิก "Link"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

1.7 กำหนดคุณสมบัติของรูปภาพ เช่น คำประกอบรูปภาพ, การจัดวาง, ขนาดความกว้าง/ความสูง หรือ ลิ้งค์รูปภาพ และคลิก "ตกลง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

2. คลิก "save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับกำหนดการกรอกข้อมูลฟอร์มติดต่อกลับ

กำหนดการกรอกข้อมูลที่ต้องการให้ผู้กรอกแบบฟอร์มกรอก โดยสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์, กำหนดข้อความที่แสดงบนเว็บไซต์ และ กำหนดให้กรอกแบบฟอร์มในหัวข้อนั้นๆ ได้
หมายเหตุ : ข้อความสีน้ำเงินสามารถแก้ไขข้อความได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

กำหนดการแสดงผลของฟอร์มติดต่อกลับ

หากติ๊ก คือ จะแสดงฟิบด์บนเว็บไซต์
หากไม่ติ๊ก คือ ไม่แสดงข้อมูลฟิลด์บนหน้าเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

กำหนดการตรวจสอบบังคับกรอกข้อมูล 

หากติ๊ก คือ ผู้กรอกแบบฟอร์มจะต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ แสดงผลของฟอร์มติดต่อกลับ หากไม่ติ๊กจะไม่แสดงในแบบฟอร์ม
หากไม่ติ๊ก คือ ไม่บังคับการใส่ข้อมูลในฟิลด์นี้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

 

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ การกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับตัวอย่างการแก้ไขข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม

1. ใส่ข้อความลงในช่อง "ข้อความขอบคุณผู้กรอกฟอร์ม"  และ คลิก "Save"
สามารถตกแต่งข้อความและรูปภาพได้เหมือนข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม โดยข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์มจะปรากฏในหน้าเว็บเพจจริงหลังจากคลิกส่งฟอร์มแล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ การส่งแบบฟอร์ม

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับTips : การใส่แผนที่ (แบบระบุพิกัด)

สามารถทำการใส่แผนที่ในส่วนของ "ข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม" หรือ "ข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม" ได้ 2 วิธีการคือ

 • แบบระบุพิกัดของแผนที่
 • แบบระบุชื่อสถานที่

สามารถดำเนินการ "ใส่แผนที่แบบระบุพิกัดของแผนที่" ได้โดย

1. คลิก "Insert Map" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

2. ระบุรายละเอียดของแผนที่ ประกอบด้วย

 • Latitude
 • Longitude
 • Zoom คือ ขนาดที่แสดงผลแผนที่ (20 คือ Zoom ใกล้ที่สุด)
 • Width คือ ความกว้างของแผนที่ (แนะนำค่าที่เหมาะสม 350 px)
 • Height คือ ความสูงของแผนที่ 

3. คลิก "save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

4.คลิก "save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แผนที่แบบระบุพิกัด

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับTips : การใส่แผนที่ (แบบระบุชื่อสถานที่)

สามารถทำการใส่แผนที่ในส่วนของ "ข้อความทักทายผู้กรอกแบบฟอร์ม" หรือ "ข้อความขอบคุณผู้กรอกแบบฟอร์ม" ได้ 2 วิธีการคือ

 • แบบระบุพิกัดของแผนที่
 • แบบระบุชื่อสถานที่

สามารถดำเนินการ "ใส่แผนที่แบบระบุชื่อสถานที่" ได้โดย

1. คลิก "Google Map" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

2. ระบุรายละเอียดของแผนที่ ประกอบด้วย

 • Area คือ ชื่อสถานที่
 • Zoom คือ ขนาดที่แสดงผลแผนที่ (20 คือ Zoom ใกล้ที่สุด)
 • Width คือ ความกว้างของแผนที่ (แนะนำค่าที่เหมาะสม 350 px)
 • Height คือ ความสูงของแผนที่ 
 • Map Type คือ ประเภทของแผนที่ (แนะนำ Roadmap)

3. คลิก "ตกลง"

4.คลิก "save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ แผนที่แบบระบุชื่อสถานที่

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - ฟอร์มติดต่อกลับ

เพจที่เกี่ยวข้อง