แก้ไขหน้าเว็บเพจแก้ไขหน้าเว็บเพจ

การแก้ไขหน้าเว็บเพจสามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “แก้ไขหน้าเว็บเพจ” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก
 

แก้ไขเว็บเพจ


ตัวอย่างการแก้ไขหน้าเว็บเพจ

1. Page ID    แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ คลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ


2. Page Name    แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ คลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ


3. Page Type    แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ


4. Update date    แสดงวันที่และเวลาที่ทำการแก้ไขเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ


5. กรณีที่สร้างเว็บเพจไว้เป็นจำนวนมาก สามารถใช้เครื่องมือค้นหาชื่อเว็บเพจได้โดย พิมพ์ชื่อเพจที่ต้องการในช่อง “Search page name” แล้วคลิก " Search" 

แก้ไขเว็บเพจ


6. หากต้องการให้แสดงรายชื่อเว็บเพจทั้งหมด ให้คลิก "Show all" 

แก้ไขเว็บเพจ
7. กำหนดการเรียงลำดับตาม Page ID, Page Name, Page Type หรือ user/Date change ได้โดยคลิกที่หัวข้อนั้นๆ (สังเกตได้จากลูกศรสีแดง) 

แก้ไขเว็บเพจ


8. เครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเว็บเพจ เพื่อเปิดดูเว็บเพจและเพื่อลบเว็บเพจ โดยจะมีไอคอนสำหรับการจัดการแสดงอยู่ที่หน้า Page ID ของทุกหน้า วิธีการใช้งานสามารถทำได้โดย คลิกที่ไอคอน ด้านหน้าเว็บเพจที่จะทำการแก้ไข

  • เพื่อแก้ไขเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ

  • เพื่อเปิดดูเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ

  • เพื่อลบเว็บเพจ

แก้ไขเว็บเพจ
 

เพจที่เกี่ยวข้อง