ภาพรวมของเมนูและ Control panelภาพรวมของเมนูและ Control panel

การใช้งาน Toolbar 

1. กำหนดสี เมนูบน ที่แถบสี "Current top menu color" , "Current top menu color" และ "Current left menu color"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -ภาพรวมของเมนู-control-panel

 
1.Group : การจัดแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดสิทธิ ในการใช้งาน ให้กับผู้ใช้ในกรณีที่มีผู้ใช้งานหลายคน
2.User : การกำหนดจำนวนผู้ ใช้โปรแกรม ในกรณีที่มีผู้ใช้มากกว่า 1 คน
 (*** ตาม NineNIC package ที่ท่านใช้)
3.Email Accounts : ใช้สำหรับการจัดการ Email Account
4.Webmail : การใช้งาน webmail ให้ใช้งาน mail.domainname.com
5.เปลี่ยนรหัสผ่าน : การเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้ NineNic
6.แสดงภาษาของหน้าจอ : แสดงภาษาของหน้าจอ ตัวอย่างหน้าจอแสดงเป็น ภาษาไทยอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
7.ช่วยเหลือ / Help : เป็นไอคอนแสดงคู่มือการใช้งานโปรแกรม Ninenic หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ให้คลิ๊กที่ปุ่มนี้
8.Tips แนะนำ : เป็นไอคอนแสดงเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม Ninenic
9.ติดต่อเรา : เมื่อท่านคลิกที่ปุ่มนี้ จะเป็นการติดต่อ Ninenic Team Support ด้วยวิธีการ Chat
10.ออกจากระบบ : เมื่อท่านเลิกการใช้งานแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่มนี้ หากท่านไม่ Log out การใช้งานจะทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้ามาใช้งานได้


ภาพรวมของเครื่องมือสำหรับการจัดทำเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic -ภาพรวมของเมนู-control-panelMenu Bar ประกอบไปด้วย 5 เมนู คือ

 
1.Webpage : ช้สำหรับกำหนดองค์ประกอบทั่วไปของเว็บไซต์
2.Design : ใช้สำหรับจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
3.Search engine/Web Stat : สำหรับจัดการอธิบายข้อมูลเว็บเพจเพื่อให้ติด Search ใน google และ ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
4.My profile : สามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน,ดูข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เริ่มใช้งาน,วันหมดอายุของ NineNic และ Package NineNic ที่ใช้งานอยู่
5.Log out :  เมื่อท่านเลิกการใช้งานแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่มนี้ หากท่านไม่ Log out การใช้งานจะทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้ามาใช้งานได้

และเมื่อนำเมาส์ไปชี้ Web page , Design , Search engine/Web stat  บน Menu bar  จะแสดงเครื่องมือสำหรับการจัดทำเว็บไซต์ที่ Tab bar เดียวกันกับไอคอนของหน้าจอหลัก โดยแบ่งเป็น 3 หมวด


การใช้งาน Menu Design

1.Design ใช้สำหรับกำหนดองค์ประกอบทั่วไปของเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย
Template & header                                                                                    : ป็นการเปลี่ยน Template หรือรูปแบบของหน้าเว็บ
Header & Slide : ป็นการใส่ภาพส่วนบนของเว็บไซต์ Header แบบ Slide สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “Header & Slide” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก
Logo เว็บไซต์     : เป็นการใส่ Logo บริษัทของท่านในหน้าเว็บซึ่ง จะแสดงอยู่ด้านบนของหน้าต่าง ๆ ในเว็บ
Banner เว็บไซต์     : เป็นการใส่ Banner ของท่านลงในเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถ Upload Banner ของท่านเองลงไป หรือ ท่านจะใช้ Banner ที่มีอยู่ ในโปรแกรมก็ได้
Banner ใต้เมนู : Banner ใต้เมนู เป็น Banner ที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการแสดง logo ของผู้สนับสนุน หรือแสดงรูปภาพต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นลักษณะเด่นของเว็บไซต์
เส้นแบ่ง Paragraph : เส้น แบ่งของเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถกำหนดขนาด สี และรูปแบบของเส้นได้ตามที่ท่านต้องการ
Font style : สำหรับกำหนดลักษณะและขนาดของตัวอักษรที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์
Footer : Footer คือส่วนที่แสดงอยู่ท้ายสุดของแต่ละเว็บเพจ โดยถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ท่าน เลือกในการแสดงผล(Template) ซึ่งในแต่ละแบบนั้นจะมีการจัดเรียง Footer แตกต่างกันออกไป โดยที่ข้อความ Footer นั้นจะแสดงส่วนของ ชื่อบริษัท หน่วยงาน หรือ ชื่อเว็บเพจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ email


การใช้งาน Menu Webpage 

2. Web page ใช้สำหรับจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
จัดการเมนูเว็บเพจ                                                                                                 : เป็นการสร้างเมนูของเว็บไซต์ซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อ Link ไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆ
เลือกเว็บเพจหน้าแรก : เป็นการเลือกหน้าเพจมาเป็นหน้าแรกของเว็บเพจ
เพิ่มเว็บเพจ : เป็นการสร้างเว็บเพจหน้าใหม่ หรือ หน้าต่อ ๆ ไปให้กับเว็บเพจ ทุกครั้งที่มีการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ ท่านอย่าลืมทำเมนูเพื่อ Link ไปยังหน้าเว็บที่ท่านสร้างใหม่ด้วย
แก้ไขเว็บเพจ : เป็นการแก้ไขหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่ท่านได้สร้างไว้แล้ว
Copy เว็บเพจ : เป็นการคัดลอกหน้าเว็บเพจ ซึ่งในส่วนของการคัดลอกหน้าเว็บเพจนี้ จะสามารถคัดลอก
ได้เฉพาะหน้าเว็บเพจแบบข้อความ-รูปภาพ (Text & picture) และแบบแคตาล็อกสินค้า(Product)
Upload ไฟล์ : เป็นการ Upload ไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพเพื่อใช้ในการสร้างเว็บของท่านเนื่องจากท่านไม่สามารถ Copy ไฟล์ต่าง ๆ ไปใส่ไว้ในเว็บเพจได้โดยตรง และไฟล์ที่สามารถ Upload ได้ต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .doc, .txt, .xls, .mdb, .ppt, .pdf, .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .swf, .exe, .ra, .zip, .htm, .html, .shtml
รายการ Webpage : แสดงรายการ Web page หน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด


การใช้งาน Menu Search engine/Web Stat 

3. Search engine/Web stat  ใช้สำหรับจัดการอธิบายข้อมูลเว็บเพจเพื่อให้ติด Search ใน google และ ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 
Meta tags                                                                                                                                             : Meta Tag และ Title เป็นส่วนที่สำคัญมากในการอธิบายข้อมูลเว็บเพจให้กับ Search Engine โดยจะประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง(Title) เนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อ(Description) และคำนิยาม(Keywords)
แก้ไขชื่อ Link เพจ Seo  : กำหนดชื่อเว็บเพจสำหรับ seo
แผนผังเว็บไซต์ (Site map) :  เป็นการสร้างไฟล์ sitemap.xml สำหรับ Google sitemap เพื่อทำให้เว็บไซต์ index ใน google search engine
สถิติเว็บไซต์ (Web stat) : Web Stat คือ ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ว่ามีจำนวนเท่าใด และมาจากที่ใดบ้าง เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความนิยมของเว็บไซต์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพจที่เกี่ยวข้อง