สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (web-statistics)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web-statistics)

Web Stat คือ ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบสถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ว่ามีจำนวนเท่าใด และมาจากที่ไหนบ้าง สามารถเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความนิยมของเว็บไซต์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


คุณสามารถ ใส่ Code stat  ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic

2. คลิกที่ไอคอน "web stat "

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)การใส่ Code Stat จาก Truehits

ขั้นตอนการสมัคร Truehits ในหน้าของการติดตั้ง Web Stat นี้ ส่วนบนจะอธิบายขั้นตอนการขอลงทะเบียนกับ truehit ซึ่งเป็น Web Stat ที่เป็นที่นิยมสูงสุดสำหรับคนไทย ซึ่งเราสามารถนำ Code ที่ได้จาก truehit มาใส่ที่ช่องสำหรับใส่ Code Truehits ได้เลย เมื่อเราเปิดดูเว็บไซด์ Web Stat ที่เราติดตั้งก็จะไปประกฏอยู่ที่ส่วนล่างสุดของเว็บไซด์ของเรา โดยถ้าเป็น Truehit เราจะสามารถดูสถิติแยกตามแต่ละ web page ของเรา (สถิติจะออกมาแยกตามชื่อ page ที่เราตั้งไว้)

วิธีสมัครการใช้ Truehits
  1. เรียกเว็บไซต์ http://truehits.net แล้วคลิกที่เมนูลงทะเบียนการใช้งาน (Sign Up)
  2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนแบบออนไลน์
  3. รอรับอีเมล์ที่ส่งจาก TrueHits ถึงท่านซึ่งจะระบุขั้นตอนที่จำเป็นต้องทำเพื่อการตรวจสอบสถิติของเว็บไซต์ของท่าน
  4. ปฏิบัติตามขึ้นตอนต่างๆ ที่ระบุในอีเมล์ที่ส่งให้ท่าน
  5. นำ code ที่ได้จากอีเมล์ที่ส่งจาก TrueHits มาใส่ในช่องด้านล่าง แล้วกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล
  6. ตรวจสอบดูว่ามีแบนเนอร์ Truehits ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ของท่านที่ต้องการตรวจสอบสถิติหรือไม่
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)การใส่ Code Stat จาก ผู้ให้บริการรายอื่น

หากสมัครการใช้งาน Webstat ไว้กับผู้ให้บริการอื่น ที่ไม่ใช่ TrueHits ท่านสามารถนำมาใช้งานได้เช่นกัน โดยนำ code มาใส่ที่ webstat ลงในช่องด้านล่างนี้ โดย วิธีดังนี้

1.บริเวณด้านล่างนี้ สำหรับใส่ code stat จากผู้บริการรายอื่น 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

2.คลิก ดูรหัส Html เพื่อวาง code
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

3.วาง code Stat ที่ได้มาจากผู้ให้บริการายอื่น
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

4.คลิก Save
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)ตัวอย่างการใส่ Code Stat 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)การใช้ web stat จากบริการของ Ninenic

1. คลิก Email Account เพื่อเข้าสู่หน้า Cpanel

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)


2. ในเมนู Logs จะสามารถดูการใช้งานสถิติของเว็บไซต์ได้ 

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)


2.1. การดูสถิติจาก Latest Visitors 

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

2.1.2. คลิก View

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)


2.2.3. รายละเอียดการชมเว็บไซต์

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

2.2 การดู Bandwidth สามารถดูปริมาณการใช้ อาธิเช่น รายวัน , รายอาทิตย์ ได้

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

2.3 การดู Webalizer สามารถเรียกดูรายงานสรุปรายเดือน

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์(web statistics)

เพจที่เกี่ยวข้อง