การใช้ตาราง (Table)การใช้ตาราง (Table)

การสร้างตารางสามารถ สรา้งได้ 2 แบบ ดังนี้
 

1. การสร้างตาราง (Table) จาก Shortcodes

1.1 เมื่อทำการ Add page ที่ต้องการเรียบร้อย ให้ทำการเลือก Low ที่ต้องการใส่ตาราง เช่น จากนั้นเลือก Low setting และทำการ Click ที่ "Insert Shortcodes"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.2 เมื่อปรากฎหน้าต่าง Shortcodes ให้เลือกที่หัวขข้อ "Tebles"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.3 เลือกรูปแบบ Layout ตามที่ต้องการ และ Click รูปภาพขนาดเล็ก เพื่อเลือก Layout ค่ะ
***กด Zoom บนรูปภาพขนาดเล็ก เพื่อชมภาพขยาย

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


1.4 เมื่อเลือก Layout ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ ตาราง ในหน้าต่าง Editer ซึ่งจะทำการแก้ไข ข้อความต่างๆได้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.5 หากต้องการเพิ่ม แถว ให้ทำการคลิกบริเวณแถวที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก "แถว" ---> "Insert row before" หรือ "Insert row After"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.6 จากนั้นจะปรากฎ แถว ที่เพิ่มมาใหม่ ดังรูป

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


1.7 หากต้องการลบ แถว สามารถคลิกขวาที่แถวที่ไม่ต้องการ เลือก "แถว"--->"ลบแถว"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.8 หากต้องการเพิ่ม Column ให้ทำการคลิกบริเวณ Column ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก "คอลัมน์" ---> "Insert Column Before" หรือ "Insert Column After"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.9 จากนั้นจะปรากฎ Column ที่เพิ่มมาใหม่ ดังรูป

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


1.10 หากต้องการลบ Column ให้คลิกขวาที่แถวที่ไม่ต้องการ เลือก "คอลัมน์"--->"ลบสดมน์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.11 สามารถปรับแต่ง cell ได้โดย คลิกขวา cell ที่ต้อง เลือก "ช่องตาราง"--->"Cell Properties"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.12 เมื่อเลือก Cell Properties เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง เพื่อทำการปรับแต่ง cell ซึ่งสามารถปรับ ความกว้าง, ความสูง, Background Color, Border Color และในส่วนต่างๆได้ตามรูปค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


1.13 เมื่อดำเนินการจัดทำเรียบร้อย คลิก "Save change"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.14 เมื่อดำเนินการ คลิก "View this page" จะหน้าเพจที่จัดทำได้ตามรูปตัวอย่างด้านล่างค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

1.15 เมื่อมีการยุบหน้าจอให้เล็กลง หรือทำการเปิดผ่านมือถือ จะแสดง Table (Responsive) เท่ากับขนาดของหน้าจอ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


2. การสร้างตาราง (Table) จาก Webeditor


2.1 เมื่อเลือก Layout ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎ ตาราง ในหน้าต่าง Editer ให้ทำการเลือก "ตาราง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.2 จะปรากฎหน้าต่าง "คุณสมบัติของ ตาราง" ซึ่งจะสามารถ กำหนด จำนวนแถว , จำนวนสดมน์ , ขนาดของเส้นขอบ หรือรายละเอียดต่างๆ ได้ตามรูปภาพที่ปรากฎ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.3 หากต้องการเพิ่ม แถว ให้ทำการคลิกบริเวณแถวที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก "แถว" ---> "Insert row before" หรือ "Insert row After"

2.4 หากต้องการลบ แถว สามารถคลิกขวาที่แถวที่ไม่ต้องการ เลือก "แถว"--->"ลบแถว"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


2.5 หากต้องการเพิ่ม Column ให้ทำการคลิกบริเวณ Column ที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาเลือก "คอลัมน์" ---> "Insert Column Before" หรือ "Insert Column After"

2.6 หากต้องการลบ Column ให้คลิกขวาที่แถวที่ไม่ต้องการ เลือก "คอลัมน์"--->"ลบสดมน์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.7 สามารถปรับแต่ง cell ได้โดย คลิกขวา cell ที่ต้อง เลือก "ช่องตาราง"--->"Cell Properties"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.8 เมื่อเลือก Cell Properties เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง เพื่อทำการปรับแต่ง cell ซึ่งสามารถปรับ ความกว้าง, ความสูง, Background Color, Border Color และในส่วนต่างๆได้ตามรูปค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


2.9 หากต้องการ Insert รูปภาพ ลงในตาราง ให้ทำการ คลิก ช่องที่ต้องการวางรูป และคลิกที่ ไอคอน "รูปภาพ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.10 จะปรากฎหน้าต่าง คุณสมบัติของรูปภาพ ให้คลิกที่ "เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์อัพโหลด" เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้งาน

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.11 หากยังไม่ได้ทำการอัพโลหดรูปภาพ หลังจากเลือกรูปภาพที่ต้องการใช้งานแล้ว ให้คลิก "Link" จะกลับมาที่ คุณสมบัติของรูปภาพ ให้คลิก "ตกลง"

2.12 เมื่อใส่รูปภาพและรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิก "Save change"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


2.13 หากต้องการ ผสาน Cell ให้ทำการเลือก cell ที่ต้องการผสาน จากนั้น คลิกขวา เลือก "ช่องตาราง"---> Merge Right หรือ Merge Down

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table


2.14 เมื่อดำเนินการจัดทำเรียบร้อย คลิก "Save change"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

2.15 เมื่อดำเนินการ คลิก "View this page" จะหน้าเพจที่จัดทำได้ตามรูปตัวอย่างด้านล่างค่ะ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การใช้ตาราง-table

เพจที่เกี่ยวข้อง