การใส่ youtube video


3. เลือก Youtube video

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


4. เลือกรูปแบบของ Video จะมี 2 แบบ คือ
    1. การแสดงผล 1 วิดีโอ 
    2. แสดงผล 2 วิดีโอ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


5. จากนั้นให้ คลิก เมนู Embed Youtube Vidio

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video

 

ตัวอย่างวิธีการสร้าง code จาก youtube

 - เปิด youtube.com ไปที่ video ที่ต้องการ ( หากมีไฟล์ VDO แนะนำให้ทำการฝากไฟล์ไว้ที่ YouTube ก่อน)
-  จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "แชร์"
 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video

- คลิกที่ปุ่ม "ฝัง"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video

-  ทำการลบโค้ดความกว้างและความสูง [ Width="560" height="315" ] ออก และทำการคัดลอกโค้ด iframe เพื่อนำไปใช้บน Webeditor

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video

** หากท่าน ไม่ต้องการให้แสดง suggested videos (วิดีโอแนะนำ) ให้ทำการ check box ออก "แสดงวิดีโอแนะนำเมื่อวิดีโอเล่นจบ"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


6. เมื่อทำการสร้าง Code จาก youtube เรียบร้อยแล้ว สามารถใส่ Code ได้ที่ช่องให้ใส่ "Paste Embed Code Here"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video

หรือ สามารถวาง URL ได้ที่ "Paste Youtube Video URL"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


7. กำหนดการแสดงผลของ Video เป็นแบบ Responsive โดย Check Box ที่ช่อง Make Responsive Video เพื่อปรับขนาดของ Video ให้พอดีกับหน้าจอเสมอ
หมายเหตุ : หากไม่ได้กำหนดจะส่งผลให้เมื่อเปิดเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอเล็กกว่าความกว้างของ Video ที่กำหนดไว้ (จากภาพ กำหนดความกว้าง 640 Px) จะทำให้ Video มีขนาดใหญ่เกิดหน้าจอ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


8. นำ Check Box "Show suggested video at the video's end" ออก เพื่อกำหนดไม่มีการแสดง Video แนะนำเมื่อเล่น video เสร็จสิ้น

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


9. คลิก ตกลง

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube video


10. คลิก Save change

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - การการใส่ youtube videoตัวอย่างการใส่ youtube ที่หน้าเว็บเพจ

เพจที่เกี่ยวข้อง