แนะนำไอคอน Web editorแนะนำไอคอน Web editor

แนะนำไอคอน Web editor

การจัดการข้อมูลส่วนที่เป็นข้อความ สามารถจัดทำโดยคลิก กล่องข้อความ แบบ TEXT จะปรากฏฺกล่องเครื่องมือสำหรับจัดการข้อความ ซึ่งคล้ายกับเครื่องมือที่ใช้ใน Word Processor ดังรูป

 

การใช้งาน Editor

     
Source สำหรับผู้ใช้งานที่สามารถใช้คำสั่ง html แก้ไข Source Code ได้โดยตรง
Document Properties การปรับค่าต่างๆของเพจ เช่น ขนาดของเพจ, สีbackground และอื่นๆ
Templates สำหรับเลือกรูปแบบที่ต้องการ
Cut สำหรับตัดข้อความ
Copy สำหรับคัดลอกข้อความ
Paste วางข้อความที่ตัดหรือคัดลอก
Paste as plain text วางข้อความที่ตัดหรือคัดลอก เฉพาะข้อความเท่านั้น
Paste from word วางข้อความที่คัดลอกหรือตัดมาจาก Word processor หรือโปรแกรมอื่นๆ โดยตัดคำสั่งที่ควบคุมรูปแบบออกให้เหลือเฉพาะข้อความ
Check spelling สำหรับตรวจสอบคำ
Undo ยกเลิก สิ่งที่ทำไปแล้ว หรือจะใช้ Crtl + z ก็ได้
Redo ใช้ในกรณีที่เรา Undo ไปแล้วเราสามารถใช้คำสั่งนี้สั่งให้ทำซ้ำอีกครั้ง
Find สำหรับค้นหาข้อความในหน้าที่กำลังแก้ไข
Replace การแทนที่ข้อความ
Select All เลือกทั้งหมด
Remove Formete ลบคำสั่งที่ควบคุมรูปแบบออกให้เหลือเฉพาะข้อความ
Form สำหรับใช้กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tex Field, Checkbox, Radio Button เป็นต้น ต้องสร้างไว้ภายในเส้นประสีแดงเท่านั้นเพราะจะมีผลในตอนใส่ Action
Checkbox สำหรับสร้างตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกในเวลาเดียวกัน
Radio Button สำหรับสร้างตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้แค่ 1
Text Field ช่องข้อความที่จะอนุญาตให้ใส่ข้อความบางอย่างตามแต่ละหัวข้อที่ตั้งไว้
Textarea ช่องรับข้อมูลแบบข้อความได้ทีละหลายบรรทัด
Selection Field เมนูที่สามารถเลื่อนเพื่อเลือกข้อความได้
Button ปุ่มคำสั่ง
Image Button รูปที่ใช้วางบน Button
Hidden Field คือการซ่อนช่องข้อมูล เป็นแท็ก Input ชนิด Hidden จะอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลฟอร์มโดยไม่มีการแสดงผล
Upload Image เป็นการ Upload Image เพื่อใช้ในการสร้างเว็บไซต์เนื่องจากไม่สามารถ Copy Image ไปใส่ในเว็บไซต์ได้โดยตรง และเป็นที่เก็บ Image ที่ท่านทำการ Upload
Bold จัดตัวอักษรตัวหนา
Italic ตัวอักษรตัวเอียง
Underline ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
Strike Through ขีดทับตัวอักษร
Subscript ตัวห้อย
Superscript ตัวยกกำลัง
Insert/Remove Numberered List สำหรับกำหนดหัวข้อแบบตัวเลข
Insert/Remove Bulleted List สำหรับกำหนดหัวข้อแบบสัญลักษณ์
Decrease Indent ให้ข้อความหรือชุดข้อความ เลื่อนไปทางซ้าย
Increase Indent ให้ข้อความหรือชุดข้อความ เลื่อนไปทางขวา
Blockquote ใช้สำหรับตั้งกั้นหน้า และกั้นหลังของข้อความ โดยทั้ง 2 ฝั่งจะห่างจากขอบเท่ากัน
Create Div Container แท็กที่ใช้สำหรับแบ่งย่อหน้า
Left Justify จัดข้อความชิดซ้าย
Center Justify จัดข้อความกึ่งกลาง
Right Justify จัดข้อความชิดขวา
Block Justify จัดข้อความ ให้ข้อความด้านซ้าย และด้านขวาอยู่ในแนวระดับเดียวกัน
Insert/Edit Link สำหรับสร้างลิงค์ของข้อความหรือ รูปภาพ
Remove Link สำหรับยกเลิกลิงค์ของข้อความหรือ รูปภาพ
Insert/Edit Anchor จุดอ้างอิง ใช้ในการทำลิงค์ในหน้าเว็บเดียวกัน โดยสามารถเลือกกำหนดได้ว่า จะให้เปิดที่ส่วนไหนของหน้านั้นๆ
Insert/Edit Image สำหรับแทรกรูปภาพ
Insert/Edit Flash สำหรับแทรกไฟล์ Flash
Insert/Edit Table สำหรับสร้าง/แก้ไข ตาราง
Insert Horizontal Line สำหรับตีเส้นขั้นแนวนอน
Insert Smiley สำหรับแทรกรูปภาพ หรือIcon ประกอบกับข้อความ
Insert Special Character สำหรับแทรกตัวอักษรพิเศษ
Insert Page Break สำหรับแบ่งหน้า
Style สำหรับกำหนดรูปแบบของข้อความ
Format สำหรับกำหนดขนาดของข้อความ
Font สำหรับเลือกรูปแบบ Font ให้กับข้อความ
Size สำหรับกำหนดขนาดตัวอักษร
Text Color สำหรับเปลี่ยนสีตัวอักษร
Background Color สำหรับเปลี่ยนสีพื้นหลัง
Show Blocks สำหรับการโชว์ Blocks ที่พิมพ์
Youtube สำหรับใส่ vdo ที่ได้ทำการ Upload ที่ Youtube
IFrame สำหรับใส่ code ที่ต้องการแสดงในกล่องข้อความ
Leaflet Map สำหรับสร้างแผนที่ให้กับเว็บไซต์
Text Directory form right to left สำหรับจัดข้อความให้ชิดขวา
Text Directory form left to right สำหรับจัดข้อความให้ชิดซ้าย
Vertical alignment สำหรับจัดข้อความในแนวตั้งให้อยู่ชิดด้านบน (Top) อยู่กึ่งกลาง (Middle) หรืออยู่ด้านล่าง (Botton)เมื่อเทียบกับ บล็อกด้านข้าง

 

เพจที่เกี่ยวข้อง